28 дец 2014
0

Надлежност

Законом о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05и 101/07) уређен је начин образовања управних округа. Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи („Службени гласник РС“, број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште. Управни округ је подручни центар ...

Детаљније