08 авг 2018
0

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 исправка 116/08-измена, 104/09,99/14 и ...

Детаљније