Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Просторни план Републике Србије се излаже на јавни увид у седиштима свих управних округа, односно области у Републици Србији.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године  и ИЗВЕШТАЈ о стратешкој процени утицаја, одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.