Начелник Топличког Управног округа

Златан Миљковић, дипл.правник

 

Рођен 1974.године у Прокупљу, Средњу економску школу је завршио у Куршумлији,звање дипломираниг правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Од 1994.-2006.радио је у Стручној служби Топличког округа, где је 2001.године постао шеф одсека службе.

Од 2006.године па до ступања на дужност начелника Топличког управног округа радио је у Апотеци Прокупље, прво као Стручни сарадник за правне послове а од 2013 и директор ове установе…

Отац је двојице синова.

Говори руски и служи се енглеским језиком…

Претходни начелници Топличког Управног округа

Погледајте архиву биографија бивших начелника Топличког Управног округа
Посети архиву