Категорија: О округу

28 дец 2014
0

Надлежност

Законом о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05и 101/07) уређен је начин образовања управних округа. Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи („Службени гласник РС“, број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште. Управни округ је подручни центар ...

Детаљније
16 дец 2014
0

Савет Топличког Управног округа

Члан 42 Управни округ има Савет Управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које ...

Детаљније
16 дец 2014
0

Организациона структура

Министарства и посебне организације које обављају послове државне управе су: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ • Сектор пољопривредне инспекције – 2 инспектора    – Прокупље – 1 инспектор    – Блаце – 1 инспектор • Фитосанитарна инспекција – 2 инспектора    – ...

Детаљније
Услуге
16 дец 2014
0

Услуге

У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака и ради растерећења инспекцијских служби од странака, у Округу функционисања писарнице. У писарници се пружају следеће услуге: 1. Непосредни пријем поднесака од странака ...

Детаљније