На седници Савета Топличког управног округа, којом је преседавао начелник Округа др Небојша Вукадиновић, највећа пажња била је посвећена изради и усвајању буџета све четири општине у Топлици.
Председници и заменици председника општина Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа рекли су да је у току израда буџета и да би требало да се усвоје до краја године.
– Буџети за 2016. годину треба да буду реални, рационални, развојни и социјални. Исто тако, буџети треба да буду такви да током наредне године не дође до њиховог ребаланса, рекао је др Вукадиновић и нагласио да треба учинити све да локалне самоуправе привуку стране и домаће инвеститоре за отварање нових радних места.
Председник Општине Прокупље Мирољуб Пауновић у свом говору је истакао да због великих дугова из претходног периода, који се благовремено отплаћују, они нису у могућности да реализују своје планове.
– Буџет Општине Прокупље биће реалан и у њему ће бити планирана средства за све области живота и рада грађана. Сигурно је да би се више средстава издвојило за привреду, пољопривреду, инфраструктуру и друге комуналне објекте, просвету, здравство и социјална давања да нема великих дуговања које је актуелно руководство прокупачке општине наследило из претходног периода, изјавио је Пауновић и додао да ће се изради буџета за наредну годину прићи одговорно и професионално.
На седници је наглашено да руководства локалних самоуправа, у границама својих надлежности, у наредној години треба учинити све да се покрену привредне активности, отворе нова радна места и смањи број незапослених лица. На седници је речено и то да је, на основу података Националне службе за запошљавање, ове године у све четири општине Топличког управног округа запослено око 2.000 радника.