У просторијама начелства Топличког управног округа одржан је састанак са шефовима републичких инспекцијских служби на тему Примена новог Закона о инспекцијском надзору, као и осврт на извештаје о раду у прва четри месеца 2016.године.

Састанку који је водио начелник Топличког управног округа присуствовали су сви шефови инспекцијских служби осим шефа водне инспекције који је оправдано изостао. У прва четири месеца урађено је 2296 инспекцијских контрола из области надлежности министарстава Владе РС.

Број инспекцијских контрола је задовољавајући у односу на број инспектора и попуњеност радних места инспектора и у складу је са планом рада предвиђеним за овај период.

Ради ефикаснијег функционисања републичких и општинских инспекцијских служби донет је закључак и предлог да се одржи заједнички састанак шефова републичких и општинских инспекција, са циљем да се допринесе ефикаснијем раду инспекцијских служби, као и боља координација и сарадња инспекцијских служби и институција које су везане за ову надлежност.