Топлички управни округ и установе културе поводом Светог Саве додељују

Светосавскку повељу најистакнутијим појединцима и институцијама из области привреде, просвете, здравства, културе, спорта и вере.
Појединци и институције које буду предложени за ово престижно признање требало би да испуњава следећа мерила:
– Да су на свом радном месту и ван њега, својим личним примером, залагањем, ентузијазмом и несебичношћу допринели да се услови рада побољшају, створи позитивна атмосфера која подразумева сарадњу, толеранцију, међусобно уважавање и да се у тим пословима руководе врхунским професионалним мерилима.
– Да су из своје области објављивали неки рад којим се одређена струка подоже на виши цивилизацијски ниво.
– Да су својим деловањем учинили да се за Топлицу чује у ширим просторима и да су афирмишући себе, афирмисали и средину у којој живе и која у њих улаже.
– Да су у јавности познати као хуманисти и особе које се ни на који начин нису компромитовале, ни у верском ни у световном смислу.
– Речју да су својим идејама, чином и животом достојни да понесу признање које носи име највећег Српског просветитења.
Предлоге са обавезним образложењем, можете доставити Топличком управном округу на адресу Топлички управни округ ул. Таткова бр.2 18400 Прокупље, најкасније до 10.01.2017.године.