Представници Нишавског и Топличког управног округа и представници Задружног савеза Нишавског и Топличког округа одржали су састанак у Нишу на тему Презентација Закона о задругарству.

Поред начелника Нишавског и Топличког управног округа др Александра Цветковића и др Небојше Вукадиновића, састанку су присуствовали и активно учествовали државни секретар проф. др Зоран Рајић, председник Задружног савеза Србије Никола Михаиловић као и председници општина и представници локалних самоуправа ова два округа.

На састанку се говорило о актуелном стању задругарства у овим окрузима и предложене конкретне мере, да се у складу са Законом о задругама у подршци оснивања и обнављања укључе локалне самоуправе које би на тај начин кроз развој задругарства унапредиле и развиле бољи живот у руралној средини.

Закон о задругама олакшава процедуру за њихово оснивање и обнављање и предвиђа посебне економске мере за њихов подстицај и развој.