У просторијама начелства одржан је пети састанак у 2016. години републичких инспекцијских служби са освртом на нови Закон о инспекцијском надзору са којим су створени услови за сузбијање сиве економије, нелојалне конкуренције на тржишту а уједно и повећана безбедност грађана и друго.

Начелник се осврнуо и на податак да се на нивоу Србије у јуну 2016. године за 85% повећао број региствованих предузетничких радњи, у односу на исти месец претходне године.
У својим извештајима начелници републичких инспекција су изнели и поднели извештаје о раду у првих шест месеци 2016.године и указали на актуелну проблематику у својим службама.