20 авг 2020
0

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА СА СЕДИШТЕМ У ПРОКУПЉУ

На основу члана 40. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 17. став 1. и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр 55/05, 71/05 – исправка, ...

Детаљније