Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09  и 36/2010) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“, бр. 68/10).

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ у оквиру делокруга свог рада.

Преузмите актуелни ИНФОРМАТОР о раду Топличког Управног округа за 2020. годину.