Категорија: Информатор о раду

15 нов 2022
0

Информатор о раду

Детаљније
30 сеп 2021
0

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Топличког управног округа

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 01/07, 95/10, 99/14 и 30/18-др. закон), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, исправка 116/08-измена, 104/09, 99/14, ...

Детаљније
02 сеп 2021
0

Информатор о раду 2021.

Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/2010) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник ...

Детаљније
27 јан 2021
0

Информатор о раду 2020.

Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09  и 36/2010) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник ...

Детаљније
05 јун 2019
0

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Топличког управног округа

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 01/07, 95/10, 99/14 и 30/18), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, исправка 116/08-измена, 104/09, 99/14, 94/17, ...

Детаљније
07 феб 2019
0

Информатор о раду

Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (*Сл. Гласник РС*, бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа (*Сл. Гласник РС*, бр. ...

Детаљније
08 авг 2018
0

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 исправка 116/08-измена, 104/09,99/14 и ...

Детаљније