Министарства и посебне организације које обављају послове државне управе су:

 1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  • Сектор пољопривредне инспекције – 2 инспектора
     – Прокупље – 1 инспектор
     – Блаце – 1 инспектор
  • Фитосанитарна инспекција – 2 инспектора
     – Прокупље – 1 инспектора
     – Блаце – 1 инспектор
  • Управа за ветерину (ветеринарска инспекција) – 6 инспектора
     – Прокупље – 4 инспектора (један инспектор на одређено време)
     – Блаце – 1 инспектор
     – Куршумлија – 1 инспектор
  • Управа за шуме (шумарска инспекција) – 1 инспектор
     – Прокупље – 1 инспектор
  • Дирекција за воде (водопривредна инспекција) – 1 инспектор
     – Прокупље – 1 инспектор
     
 2. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ПОЛИТИКЕ
  • Инспекторат за рад Одсек инспекције рада Прокупље – 5 инспектора
     – Прокупље – 4 инспектора
     – Куршумлија – 1 инспектор
     
 3. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
  • Сектор здравствене инспекције – 1 инспектор
     – Прокупље – 1 инспектор
  • Санитарна инспекција – 2 инспектора
     – Блаце – 1 инспектор
     – Куршумлија – 1 инспектор
     
 4. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
  • Одељење тржишне инспекције Прокупље – 12 инспектора
     – Прокупље – 7 инспектора
     – Блаце – 3 инспектора
     – Куршумлија – 2 инспектора
  • Туристичка инспекција – 1 инспектор
     – Прокупље – 1 инспектор

На територији Општине Житорађа није распоређен ниједан инспектор окружних подручних јединица.