Средства су обезбедиле Европска унија и Влада Швајцарске, у оквиру Програма европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС.

http://www.progresprogram.org/