Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
ТОПЛИЧКИ  УПРАВНИ ОКРУГ
Број:921-65-1/2020-01
09.01. 2020. годинe
Прокупље

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Топлички управни округ и установе културе поводом Светог Саве додељују Светосавску повељу најистакнутијим појединцима и институцијама из области привреде, просвете, здравства, културе, спорта и вере.

Појединци и институције које буду предложенe за ово престижно признање требало би да испуњавају следећа мерила:

– Да су на свом радном месту и ван њега, својим личним примером, залагањем, ентузијазмом и несебичношћу допринели да се услови рада побољшају, створи позитивна атмосфера која подразумева сарадњу, толеранцију, међусобно уважавање и да се у тим пословима руководе врхунским професионалним мерилима.

– Да су из своје области објављивали неки рад којим се одређена струка подиже на виши цивилизацијски ниво.

– Да су својим деловањем учинили да се за  Топлицу чује  у ширим просторима и да су афирмишући себе, афирмисали и средину у којој живе и која у њих улаже.

– Да су у јавности познати као хуманисти и особе које се ни на који начин нису компромитовале, ни у верском ни у световном смислу.

– Речју да су својим идејама, чином и животом достојни да понесу признање које носи име највећег српског просветитеља.

Предлоге са обавезним образложењем, можете доставити Топличком управном округу на адресу Топлички управни округ, улица Таткова број 2,  18400 Прокупље,  најкасније до 21.01.2020.године.

 

 

 

НАЧЕЛНИК

ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Милан Аранђеловић

 

Конкурси за Светосавску повељу за допринос друштвеним заједницама и резултати остварени у 2019. години.