1. Концепт, циљеви и користи које локална самоуправа може имати од ОУЦ-а
2. Концепт ефикасне и одговорне локалне самоуправе која брине о својим грађанима
3. Информисање грађана
4. Интерна и екстерна комуникација 8.
5. Кодекс понашања
6. Комуникација и опхођење са особама са инвалидитетом
7. Могући правци развоја ОУЦ-а
8. ОУЦ и однос са инвеститорима и локалном пословном заједницом
9. Улога ОУЦ-а у локалном економском развоју