Дана 22.07.2016. године у Београду, одржан је заједнички састанак, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са представницима Аутономне покрајине Војводине и Нацелницима 14 Управних округа као и представницима Општина, са темом процес преноса права управљања железничком инфраструктуром са Инфраструктуром железница Србије ад на управљаче железничке инфраструктуре чији је оснивач аутономна покрајина или локална самоуправа.
Представници локалних самоуправа су тражили да се пролонгира рок за изјашњавање, који је понуђен 26.08.2016. године, док се не уради детаљна анализа о постојећем стању инфраструктуре железнице, као и техничкој опремљености и кадровима који су потребни за обављање послова превоза путника и робе.
Такође се говорило да Србија Воз обезбеди превоз путника до даљњег.