У Прокупљу је одржан састанак Окружног штаба за ванредне ситуације Топличког управног округа. Осим команданта Окружног штаба др Небојше Вукадиновића и начелника Штаба за ванредне ситуације Зорана Ристића на састанку су били присутни и представници Војске Србије, Полицијске управе, Дома здравља и Опште болнице „Др Алекса Савић“ из Прокупља, Црвеног крста, Шумске управе, представници републичких инспекција и други.

Говорећи о отклањању проблема у систему јавног узбињивања наглашено је да су поједини проблеми наслеђени и да их Општински штабови за ванредне ситуације и локалне самоуправе што пре требају отклонити. Што се тиче неисправности система за јавно узбуњивање потребно је отклонити недостатке и што пре ставити у функцију постојеће системе.
На састанку је истакнуто да је неопходно попунити и још више и квалитетније оспособити специјализоване јединице Цивилне заштите, односно јединице за спашавање и збрињавање. Потребно је у таквим ситуацијама укључити у активности и представнике Полицијске управе и Војске Републике Србије.

Разматрајући мере за заштиту од поплава, одрона и клизишта наглашено је да Општински штабови за ванредне ситуације, представницима локалних самоуправа у што краћем року дају задатке да обиђу критичне тачке на водама другог реда и донесу одговарајуће планове и активности и циљу превентивног деловања.

Др Вукадиновић је истакао да су прошле године на кориту реке Топлице у Општинама Куршумлија, Прокупље и Житорађе, као и на водама другог реда урађени многи послови у циљу спречавања изливања река које наносе велику штету и приватним и привредним објектима, као и пољопривредном обрадивом земљишту.