Учесници састанка обишли су и трикотажу „IVKO WOMEN„, фирму која запошљава 130 радника. Ова фирма породице Ивковић бави се искључиво производњом женских одевних предмета намењених тржишту Америке, Канаде, Аустралије и Европе.

– Текстилна индустрија изузетно је значајна за Србију и Топлицу. Организована у малим и средњим предузећима, ова грана привреде је највећим делом извозно оријентисана за купце из ЕУ и замаља у окружењу, рекао је Вукадиновић и додао да развој ове привредне гране поспешује и развој пољопривреде, односно производњу лана, конопље, вуне и других сировина, које се као сировина користе за производњу одевних предмета.