Начелник Топличког управног округа др Небојша Вукадиновић одржао је састанак са шефовима одсека републичке тржишне, ветеринарске, водопривредне, фитосанитарне и инспекције рада, на којем се анализирао рад инспекцијских служби у 2015. години.

Према речима др Вукадиновића, основни задатак инспектора је да својим радом на терену превентивно утичу на отклањање уочених недостатака.

– Иако са мањим бројем извршилаца, током прошле године извршено је више од 8.200 инспекцијских надзора на територији Прокупља, Блаца, Куршумлије и Житорађе. Осим рада у Топлици, поједине инспекцијске службе биле су ангажоване и у другим окрузима у Србији, рекао је он и додао да су инспектори, осим по службеној дужности, увек излазили на терен по захтеву или пријави грађана или удружења.

У својим излагањима инспектори су нагласили да је међусобна сарадња инспекцијских служби била изузетно добра и да су током рада имали и велику помоћ од стране службених лица Полицијске управе Прокупља и надлежних правосудних органа.

Један од основних задатака инспектора је да превентивно делују, а не да се одмах крене са кажњавањем, речено је на састанку и наглашено да инспектори само спроводе законом прописане мере.

– У овој години очекује се још веће ангажовање инспекцијких служби на терену. Борба против сиве економије, рада на црно, за безбедност и здравље на раду, провера промета робе животињског порекла и здравствене исправности пољопривредних производа само су неки од послова којима ће се још више посветити пажња, рекао је Вукадиновић и додао да ће се овакви састанци током године одржавати свака три месеца, како би грађани Топлице били упознати са радом инспекцијских органа.