У просторијама Нишавског управног округа, у петак, 19.08.2016. одржана је презентација Програма имплементације Просторног плана Републике Србије 2016-2020.
Презентација је била под окриљем Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструцтуре, на челу са В.Д. помоћника министарке мр. Ђорђем Милићем. Поред представника локалних самоуправа, дирекција за изградњу, презентацији су присуствовали и начелници Подунавског, Браничевског, Борског, Зајечарског, Топличког, Пиротског и Јабланичког управног округа.

Радни тим о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког плана води мр. Омиљена Џелебџић, која је и презентовала Програм имплементације са свим индикаторима просторног плана. Вођена је занимљива дискусија из које је произишао генерални закључак да је непоходно у имплементацију укључити све факторе на локалима, који могу и морају редовно да сервисирају централне базе са податцима са терена, како би Програм имао максималну оправданост