Дана 21.03.2017.године у одржана је прва редована седница Окружног штаба за ванредне ситуације присутнима се обратио и водио састанак начелник Топличког управног округа

др Небојша Вукадиновић и осврну се на догађаје који су обележили 2016.годину, али и са новим задацима који су усмерени ка предузимању превентивних и оперативних мера одбране од поплава на водотоцима првог и другог реда који се очекују у наредном периоду.

Такође је наглашено да се требају формирати тимови за процену угрожености  људи и материјалних добара као и животне средине на свим речним токовима. У скопу дневног реда анализирано је стање система за јавно узбуњивање на територији Топличког округа и анализирано стање о адекватности у систему заштите и спасавања.