Међународни дан цивилне заштите свечано је обележен у згради Прокупља уз присуство представника топличких општина, Министарства унутрашњих послова и јединица цивилне заштите.

Командант Штаба цивилне заштите и начелник Топличког округа Златан Миљковић, говорећи о значају ових јединица истакао је да цивилна заштита представља организовани одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину.

У случају ванредних ситуација које превазилазе могућности редовног деловања надлежних органа, на сцену ступају јединице цивилне заштите у случају несрећа и катастрофа. Држава Србија у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а интензивно ради на јачању цивилне заштите и сваким даном све више ради на подизању значаја те организације – рекао је Миљковић.

Подсећа да је на подручју Србије формирано више од стотину специјализованих јединица док је основну обуку прошло близу 3.000 припадника који су распоређени у специјализоване јединице цивилне заштите за гашење пожара, спасавање на води и под водом, пружање прве помоћи, радиолошко-хемијско-биолошку заштиту, спасавање из рушевина, збрињавање.

О начину деловања и формирању јединица цивилне заштите које могу бити опште и посебне немене, говорио је начелник Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу и начелник Штаба цивилне заштите за Топлички округ Зоран Ристић.

На територији Топличког управног округа до сада су образоване специјализоване јединице цивилне заштите за гашење пожара и то два вода од по 39 припадника и за пружање прве помоћи и збрињавање, један вод од 39 припадника. Припадници цивилне заштите се активирају када настану ванредне ситуације изазване елементарним непогодама или техничко технолошким несрећама – тврди Ристић.

Задатак цивилне заштите је узбуњивање становништва у случају надолазеће опасности, затим евакуација, склањање, збрињавање угрожених и настрадалих, заштита становништва од радио хемијских и биолошких отрова, заштита од техничко технолошких несрећа и заштита и спасавање пострадалих из рушевина.

Међународна организација за цивилну заштиту која промовише рад служби цивилне заштите широм света и указује на значај њихове сарадње и потребе солидарности у заједничкој борби, формирана је на Генералној скупштини 1990. године.

Светски дан цивилне заштите обележава се од 1972. године сваког 1. марта, када је усвојен и статут ове организације као оквир њеног деловања.