Председник Општине Прокупље Мирољуб Пауновић, са сарадницима, замеником Илијом Ђедовићем и руководиоцем Одељења за пољопривреду, Срђаном Стаменковићем, обишао је радове на уређењу речног корита Белољинске реке.
-Сваке године услед изливања ове реке долази до плављења пољопривредних парцела , што причињава велику материјалну штету пољопривредним произвођачима. У складу са Оперативним планом заштите од попплава, који је донела СО Прокупље, а у сарадњи са месном заједницом Конџељ, започели смо чишћење речног корита у дужини д 3 километра и регулисањетока тока реке на појединим критичним местима, казао јепредседник Пауновић и додао да је за ове радове из буџета Општине издвојено око 200 хиљада динара.
Према његовим речима, у оквиру Оперативног плана заштите и друга кризна подручја биће очишћена , како би пољопривреде парцеле и усеви били потпуно заштићени од плављења.
-Ови радови односе се на сливно подручје реке Топлице, док су критична места на реци Топлици очишћена и корито регулисано средствима Владе Републике Србије, у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем „Србијаводе” и Општине Прокупље.

Уређује се речно корито Белољинске реке Уређује се речно корито Белољинске реке

Преузето са сајта www.prokuplje.org.rs