Контакт

Адреса: Телефони: еМаил:
Таткова 2, 18400, Прокупље тел. 027/321-070
фах. 027/321-070
toplickiokrug@toplicki.okrug.gov.rs
Матични број: 17649400       ПИБ: 104189710
Радно време од 7:00 до 15:00 часова
 • Начелник округа
  027/321-070 и 027/324-316
  фах: 027/321-070
  емаил: nacelnik@toplicki.okrug.gov.rs
 • Одсек за опште послове
  шеф Одсека: тел: 027/329-902; фах: 027/329-903
  писарница Округа: 027/321-070 лок. 115
  финансијско-материјални послови: 027/329-903
  емаил: toplickiokrug@toplicki.okrug.gov.rs
 • Туристичка инспекција
  027/321-070 и 027/324-316
 • Здравствена инспекција
  027/321-070 лок. 111
   
 • Санитарна инспекција
  027/321-070 лок. 111
 • Инспекција рада
  шеф одсека: 027/329-627
 • Тржишна инспекција начелник Одељења
  027/324-949 и 027/321-070 лок. 110
   
 • Сектор пољопривредне инспекције координатор
  027/321-070 лок. 105
   
 • Шумарска и ловна инспекција
  027/321-070 лок. 105
   
 • Шеф одсека фитосанитарне инспекције
  027/329-913 и 027/321-070
   
 • Управа за ветерину шеф Одсека
  027/329-624 и 027/321-070

ПИШИТЕ НАМ

Поља означена * (звездицом) су обавезна.