Категорија: Документи

15 нов 2022
0

Информатор о раду

Детаљније
02 нов 2022
0

Кодекс понашања државних службеника

Поштовани грађани, Топлички управни округ вас обавештава да притужбе на понашање државних службеника, у свему у складу са Кодексом понашања државних службеника (“Сл.гласник РС, бр. 29/2008, 30/2015, 20/2018, 42/2018, 80/2019, 32/2020),  можете поднети како електронским путем на маил адресу: toplickiokrug@toplicki.okrug.gov.rs, тако ...

Детаљније
30 сеп 2021
0

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Топличког управног округа

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 01/07, 95/10, 99/14 и 30/18-др. закон), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, исправка 116/08-измена, 104/09, 99/14, ...

Детаљније
02 сеп 2021
0

Информатор о раду 2021.

Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/2010) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник ...

Детаљније
05 апр 2021
0

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије ...

Детаљније
25 мар 2021
0

Plan javnih nabavki za 2021. godinu na koje se ne primenjuje zakon

Plan javnih nabavki za Toplički upravni okrug na koje se ne primenjuje zakom dostupan je na ovom LINKU.

Детаљније
27 јан 2021
0

Информатор о раду 2020.

Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09  и 36/2010) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник ...

Детаљније
05 јун 2019
0

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Топличког управног округа

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 01/07, 95/10, 99/14 и 30/18), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, исправка 116/08-измена, 104/09, 99/14, 94/17, ...

Детаљније
07 феб 2019
0

Информатор о раду

Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (*Сл. Гласник РС*, бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа (*Сл. Гласник РС*, бр. ...

Детаљније
08 авг 2018
0

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 исправка 116/08-измена, 104/09,99/14 и ...

Детаљније
12