"Информатор ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (*Сл. Гласник РС*, бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упуства за објављивање информатора о раду државног органа (*Сл. Гласник РС*, бр. 68/10).
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима иинформацијама које поседује или којима располаже ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ у оквиру делокруга свог рада.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Изостале су поједине информације о којима у органу не постоје подаци: на пример:подаци о државној помоћи (округ није корисник нити једног облика државне помоћи)."

АКТУЕЛНИ ИНФОРМАТОР О РАДУ

Преузмите актуелни информатор о раду Топличког управног округа
ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ПРЕТХОДНИ ИНФОРМАТОРИ О РАДУ

Преузмите претходни информатор о раду Топличког управног округа 2021.
ПДФ документ
Преузмите претходн информатор о раду Топличког управног округа 2020.
ПДФ документ
Преузмите претходн информатор о раду Топличког управног округа 2019.
ПДФ документ
Преузмите претходн информатор о раду Топличког управног округа 2015.
ПДФ документ