09 јан 2020
0

Конкурс за Светосавску повељу за допринос друштвеним заједницама и резултати остварени у 2019. години.

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А ТОПЛИЧКИ  УПРАВНИ ОКРУГ Број:921-65-1/2020-01 09.01. 2020. годинe Прокупље ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА Топлички управни округ и установе културе поводом Светог Саве додељују Светосавску повељу најистакнутијим појединцима и ...

Детаљније