Радни састанак поводом 1. марта-Међународног дана цивилне заштите на коме су присуствовали представници Војске Србије, Министарства унутрашњих послова и јединица Цивилне заштите, представници општина Топличког управног округа, прокупачке Болнице и Дома здравља, одржан је у свечаној сали Прокупља.

Златан Миљковић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације подсетио је да је обележавање 1. марта, као Светског дана цивилне заштите, установљено 1990. године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите.

Дан цивилне заштите има за циљ да скрене пажња широј јавности на витални значај цивилне заштите, као и развијања свести о значају припремљености за превентивне и самозаштитне мере и поступке у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других несрећа и опасности – рекао је Миљковић.

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину.

У Републици Србији, цивилна заштита после више од две деценије поново добија на значају јер услед честих појава ванредних ситуација, држава препознаје значај и улогу цивилне заштите за успостављање правовременог и ефикасног одговора на све изазове и опасности – додао је Миљковић.

Како је навео на територији Републике Србије формирано 111 специјализованих јединица цивилне заштите. Основну обуку прошло је око 2900 припадника, који су распоређени у специјализованим јединицама цивилне заштите и то за гашење пожара, спасавање на води и под водом, пружање прве помоћи, РХБ заштиту, спасавање из рушевина и збрињавање.

О начину деловања и формирању јединица цивилне заштите, које могу бити опште и посебне немене, говорио је начелник Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу и начелник Штаба цивилне заштите за Топлички округ Зоран Ристић.

Задатак Цивилне заштите је између осталог узбуњивање становништва у случају надолазеће опасности, затим евакуација, склањање, збрињавање угрожених и настрадалих, заштита становништва од радио хемијских и биолошких отрова, заштита од техничко технолошких несрећа и заштита и спасавање пострадалих из рушевина – нагласио је Ристић.

У оквиру обележавања 1. марта – Међународног дана цивилне заштите, приказана је и видео презентација из деловања Јединица цивилне заштите у Топличком округу током кризних ситуација, углавном њихове активности у гашењу пожара на отвореном и спашавању људи и добара у поплавама.