На иницијативу начелника Топличког управног округа др Небојше Вукадиновића дана 06.10.2016. године у Великој сали Општине Прокупље одржан је заједнички састанак републичких и општинских инспекцијских служби на коме се говорило о актуелном Закону о озакоњењу и Закону о трговини.

Циљ Закона о озакоњењу је да се највећи број објеката који су изграђени супротно Закону врати у легалне токове, такође се говорило о проблематици коју општинске инспекцијске службе имају у решавању овог проблема. Истакнуто је да је неопходна боља сарадња и комуникација општинских и републичких инспекцијских служби као и укључивање и других министарстава у решавању проблема са терена.

Према члану 54. Закона о трговини инспекцијски надзор у делу који се тиче трговине ван продајног објекта, поверен је једницама локалне самоуправе, а вршиће га комунални инспектори а све у циљу борбе против нелегалног промета дувана и производа од дувана.