У просторијама Топличког управног округа  25.04.2017.године одржан је Колегијум са републичким инспекцијским службама.

Дневни ред састанка је био Анализа рада републичких инспекцијских служби за период јануар –март 2017.године.

Пре почетка и реализације дневног реда,  начелник Топичког управног округа др Небојша Вукадиновић је упознао присутне да је водни инспектор прешао на друго радно место

и да је Топлички управни округ тренутно без водног инспектора, и да је један тржишни инспектор отишо у пензију.

Начелници служби изнели су и презентовали рад својих служби за поменути период, презентовали број урађених контрола и превентивно деловали на терену.