ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Позивају се грађани који желе да учествују у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у својству пописивача да се у периоду од 15. до 19. августа пријаве у канцеларији број 22 на II спрату у згради Општине Житорађа од 08 -13 часова. Заинтересовани кандидати дужни су да се лично пријаве у просторијама пописне комисије на тај начин што попуњавају Пријаву за учешће у попису (образац П-4б). Општи услови: држављанство Републике Србије; најмање 18 година старости; стечено најмање средње образовање; читак рукопис; добро познавање терена, односно становање на територији насеља за које се пријављује. Детаљне информације о начину избора кандидата и о обавезама у Попису могу се видети на сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs или www.popis2011.stat.rs